Nine Web

Thailand Premier Cloud Service Provider
ลูกค้านับพันรายยืนยันได้ถึงคุณภาพตลอด 19 ปีที่ผ่านมา

จดโดเมนเนม (Domain Name Registration)

    ไนน์เว็บเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการจดทะเบียนชื่อโดเมนนามสกุลสากลต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิ .COM .NET .ORG .TH .BIZ .INFO และอื่น ๆ อีกมาก ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา มีลูกค้าจากทุกมุมโลกได้จดทะเบียนกับเราไปแล้วนับหมื่นชื่อ

    นอกจากนี้เรายังรับจดทะเบียนโดเมนสำหรับแต่ละประเทศ เช่น .US .CN .HK .JP .PH .KH .IN .TV .WS และอีกหลายประเทศทั่วโลกอีกด้วย โดยจดทะเบียนโดยตรงกับหน่วยงานประเทศนั้น ๆ หรือผ่านตัวแทนสำหรับประเทศที่มีข้อกำหนดในการจดทะเบียนที่แตกต่างออกไป

Authorized by OpenSRS to register domains such as .COM .NET .ORG .BIZ .INFO etc. Authorized to register .TH domain

ตรวจสอบชื่อที่ต้องการจดโดเมน

กรุณาป้อนชื่อที่ต้องการ เพื่อตรวจสอบว่ายังว่างเพื่อจดโดเมนในนามของท่านได้หรือไม่
WWW.

Authorized reseller of DirectI Nine Web registers domains via ICANN-accreditted registrars

โดเมนเนม (Domain name) คืออะไร ทำไมต้องจดโดเมน

    ชื่อโดเมน หรือโดเมนเนม(domain name) คือชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เปรียบเสมือนสินค้าที่ต้องมีการสร้างแบรนด์ ใช้อ้างอิงเพื่อความสะดวกในการเรียกเว็บไซต์หรืออีเมล์แอดเดรสบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น nineweb.co.th หรือ google.com เป็นต้น ชื่อโดเมนจะไม่สามารถตั้งชื่อซ้ำกันได้ ฉะนั้นท่านจึงจำเป็นต้องเลือกชื่อและจดโดเมนเอาไว้ก่อนเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของและป้องกันผู้อื่นจดโดเมนไปก่อนท่าน


จดโดเมนที่ Nine Web ดีอย่างไร

1. ชื่อโดเมนเป็นของท่าน 100% เราได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ (Authorized Reseller) ในการจดโดเมนสากล จาก Tucows (OpenSRS) และ DirectI ซึ่งรับรองโดย ICANN และจดโดเมนไทยจาก THNIC ท่านจึงวางใจได้ว่าเราจดโดเมนในนามของท่านแน่นอน
2. ระบบจัดการโดเมนผ่านเว็บ เมื่อจดโดเมนแล้ว เรามี web control panel ให้ท่านใช้แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ตามต้องการ อาทิ เปลี่ยน Name Server, เปลี่ยน email เป็นต้น
3. เตือนโดเมนหมดอายุอัตโนมัติ มีการเตือนล่วงหน้า ตั้งแต่ 30 วันเป็นต้นไป จนกระทั่งถึงหมดอายุ ป้องกันการสูญเสียโดเมนที่มีค่าซึ่งยากแก่การจดโดเมนอีก
4. จดโดเมนใช้ได้ทันที เรามีบริการที่รวดเร็ว ทำให้การจดโดเมนใหม่สามารถใช้งานร่วมกับ Web Hosting ได้ทันทีหรือเกือบจะทันที


ค่าบริการจดโดเมน (Domain Registration Pricing)

    ตารางนี้เป็นบางส่วนของค่าบริการจดโดเมนประเภทต่าง ๆ ที่นิยมจดทะเบียนกัน แต่ยังมีอีกหลายประเภทที่เรารับจดโดเมน ไม่ว่าจะเป็นของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก หรือ ประเภทใหม่ ๆ ที่มีการกำหนดกันขึ้นมาใหม่โดย ICANN สามารถติดต่อสอบถามเราได้หากไม่พบประเภทที่ท่านสนใจในตารางนี้

ประเภทชื่อโดเมน ค่าบริการจดโดเมนใหม่
(บาท/ปี) รวม VAT แล้ว
ค่าบริการต่ออายุโดเมน
(บาท/ปี) รวม VAT แล้ว
.COM 590 590
ภาษาไทย.COM 590 590
.NET 590 740
.ORG 550 700
.CO.TH   .OR.TH   .AC.TH
.GO.TH   .NET.TH   .MI.TH
856 856
.IN.TH 428 428
.ASIA 600 700
.BIZ 749 936
.BZ 1000 1000
.CC 800 800
.CN 1400 1400
.EU 400 400
.IN 700 700
.CO.IN 400 400
.INFO 428 428
.MOBI 800 800
.NAME 400 400
.TV 1250 1250
.US 400 400
.WS 450 450
โดเมนนามสกุลอื่น ๆ ทั่วโลก ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2722-9080 / sales@nineweb.co.th

หมายเหตุ
* ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
* กรณีย้ายโดเมน ค่าบริการในการย้ายจะเท่ากับการจดโดเมน 1 ปี โดยโดเมนจะมีอายุเพิ่มไปอีก 1 ปีหลังการย้าย
* การจดโดเมน สามารถทำได้ตั้งแต่ 1-10 ปี


ก่อนจดทะเบียนชื่อโดเมน กรุณาอ่านเอกสารสำคัญข้างล่างนี้ เมื่อท่านได้จดทะเบียนแล้วท่านจะถูกผูกมัดด้วยนโยบายและข้อตกลงตามเอกสารดังกล่าว

Before registering a domain name, please read the following documents; they are important. Once you have registered the domain, you are bound to these policy and agreement.

คำถามเกี่ยวกับการจดโดเมนเนม

Domain Name FAQ มีข้อกำหนดในการเลือกชื่อที่ใช้จดโดเมนอย่างไร
Domain Name FAQ เอกสารที่ต้องใช้ในการจดโดเมนเนมมีอะไรบ้าง
Domain Name FAQ โดเมนเนมมีกี่ประเภท ควรเลือกแบบใหนดี
Domain Name FAQ Registrar Tucows กับ Registrar DirectI ต่างกันอย่างไร
Go back

Domain Name Regulations มีข้อกำหนดในการเลือกชื่อที่ใช้จดโดเมนอย่างไร

 1. ชื่อโดเมนจะต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ได้แก่ a-z ตัวอักษร 0-9 และเครื่องหมาย [-] เท่านั้น
 2. ชื่อโดเมนต้องมีอย่างน้อย 2 ตัวอักษร และมีความยาวไม่เกิน 67 ตัวอักษร (รวมนามสกุล) สำหรับโดเมน .th มีความยาวได้ไม่เกิน 24 ตัวอักษร
 3. ไม่สามารถใช้สัญลักษณ์พิเศษ เช่น ! @ # $ % ^ & ฿ * ( ) + | / < > , ' ? " [ ] { } _ เป็นส่วนหนึ่งของชื่อได้
 4. สามารถใช้ขีดกลาง(-)ได้ แต่ไม่สามารถใช้ขีดล่าง(_)ได้
 5. ขีดกลาง(-) ไม่สามารถนำมาขึ้นต้นหรือลงท้ายได้
 6. ชื่อโดเมนไม่สามารถประกอบด้วยช่องว่างหรือเว้นวรรคในตำแหน่งใดๆ
 7. ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือเล็กถือว่าเป็นอักษรเดียวกัน (Case-insensitive)
 8. ชื่อต้องไม่ซ้ำกับโดเมนที่มีอยู่แล้ว
Go back

Documents required to register domain เอกสารที่ต้องใช้ในการจดโดเมนมีอะไรบ้าง

 1. สำหรับการจดโดเมน .COM .NET .ORG ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารใดๆ เพียงแจ้งชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์แอดเดรส ก็สามารถจดโดเมนได้ทันที
 2. กรณีจดโดเมนภายใต้ .TH จะต้องใช้เอกสารดังนี้
  • .co.th จดโดเมน .CO.TH จะต้องใช้
   • ทะเบียนการค้า (ท.ค.0401) หรือ
   • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ
   • ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือ
   • ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) หรือ
   • ทะเบียนประกอบธุรกิจของบริษัทต่างด้าวในประเทศไทย (ท.ค.0506) (กรณีเป็นบริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย) หรือ
   • กรณีจดโดเมนโดยใช้ชื่อตามเครื่องหมายการค้าหรือบริการต้องใช้หนังสือแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการ
  • .net.th จดโดเมน .NET.TH จะต้องใช้
   • หนังสือรับรองโดยการสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือ รับรองโดยหน่วยงานผู้ให้บริการด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตว่าเป็นหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ เป็นหน่วยงานย่อยที่ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามลำดับ
  • .in.th จดโดเมน .IN.TH จะต้องใช้
   • กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องใช้
    • ทะเบียนการค้า (ท.ค.0401) หรือ
    • ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือ
    • หนังสือรับรององค์กรพร้อมหลักฐานการชำระค่าบริการ
   • กรณีเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องใช้
    • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
    • ใบขับขี่ หรือ
    • หนังสืออนุญาติประกอบอาชีพของคนต่างด้าวพร้อมหลักฐานการชำระค่าบริการ
  • .or.th จดโดเมน .OR.TH จะต้องใช้
   • หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ
  • .go.th จดโดเมน .GO.TH จะต้องใช้
   • หนังสือรับรองของหน่วยงานที่แจ้งโดเมนเนมให้กับกรมหรือกระทรวงต้นสังกัด
  • .ac.thจดโดเมน .AC.TH จะต้องใช้
   • หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งสถาบันการศึกษา
Go back

How to choose domain name type โดเมนมีกี่ประเภท ควรเลือกแบบใหนดี


    ประเภทโดเมนหรือ Top Level Domain (TLD) เช่น .COM, .NET, .ORG คือกลุ่มของโดเมนที่ถูกแยกแยะเป็นประเภทหลักๆ ไว้อย่างชัดเจนเพื่อความสะดวกในการจดจำและความสะดวกในการตั้งชื่อตามการใช้งาน ดังนั้นจึงควรเลือกจดโดเมนประเภทที่สอดคล้องกับองค์กรของท่าน เช่น

 • .com (commercial organizations) บริษัท องค์กร หน่วยงานธุรกิจที่ประกอบการเชิงพาณิชย์
 • .biz (business use) ใช้ในงานด้านธุรกิจ
 • .net (network infrastructures) โครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ผู้ที่มีเครือข่ายของตนเอง
 • .info (informational sites) นำเสนอข้อมูลโดยทั่วไป
 • .org (organizations) องค์กรที่ไม่เข้ากลุ่มโดเมนอื่นๆ
 • .edu (educational institutes) สถาบันการศึกษาที่สูงกว่ามัธยม
 • .asia (asia-pacific organizations) บริษัท องค์กร หรือบุคคลในเขต Asia Pacific

สำหรับในประเทศไทย ประเภทของโดเมนที่นิยมใช้งานกันมีดังนี้

 • .co.th สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย
 • .ac.th สำหรับสถาบันการศึกษาที่อยู่ในประเทศไทย
 • .go.th สำหรับหน่วยงานราชการไทย
 • .or.th สำหรับองค์กรหรือสมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่อยู่ในประเทศไทย
 • .in.th สำหรับบุคคลหรือหน่วยงานโดยทั่วไปที่อยู่ในประเทศไทย
Go back

Registrar difference Registrar Tucows กับ Registrar DirectI ต่างกันอย่างไร

    Registrar คือ หน่วยงานที่แต่งตั้งขึ้นโดย ICANN ( Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ) ให้เป็นตัวแทนในการจดโดเมนเนมในระบบสากล ปัจจุบันมี Registrar หลายรายซึ่งทาง Nine Web ได้รับเลือกเป็นตัวแทนจดทะเบียน (Authorized Registration Service Provider) จาก Registrar ทีมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในลำดับต้นๆ สองแห่ง ได้แก่ Tucows (OpenSRS) และ DirectI (Direct Information) ซึ่งทั้งสองแห่งมีระบบจัดการโดเมนที่สะดวก ใช้งานง่าย สามารถจดโดเมนและใช้งานได้ในเวลาอันรวดเร็ว มีสเถียรภาพและความน่าเชื่อถือสูง ทั้งสองแห่งต่างกันเพียงเล็กน้อยคือ Tucows เป็น Registrar จากประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นตัวแทน ICANN มายาวนานตั้งแต่ยุคที่อินเตอร์เน็ตเริ่มนิยมเป็นที่แพร่หลาย ส่วน DirectI เป็น Registrar จากประเทศอินเดีย เกิดขึ้นทีหลังแต่มีชื่อเสียงเรื่องระบบจัดการที่สะดวกสบายและมีจุดเด่นเรื่องของบริการที่รวดเร็วและราคาที่ถูกกว่า ท่านสามารถเลือกจดโดเมนภายใต้ Registrar ใดก็ได้ตามต้องการ เพราะทั้งสองแห่งก็มีคุณภาพที่ไม่ต่างกัน

Go back


บริษัท ไนน์เว็บ จำกัด ผู้ให้บริการระบบ คลาวด์ ระดับแนวหน้าของประเทศไทย มีบริการด้านคลาวด์ อาทิ คลาวด์เว็บโฮสติ้ง คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ คลาวด์เมล์ จดโดเมน co-location dedicated server SSL ฯลฯ
บริษัท ไนน์เว็บ จำกัด 100 ซอยพัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250 โทรศัพท์ 02-722-9080, 02-722-8905, 083-069-8795 info@nineweb.co.th