Nine Web

Thailand Premier Cloud Service Provider
ลูกค้านับพันรายยืนยันได้ถึงคุณภาพตลอด 19 ปีที่ผ่านมา

ข้อดีของเว็บโฮสติ้งบนคลาวด์ (Benefits of Cloud Web Hosting)

Cloud Web Hosting     ไนน์เว็บเป็นผู้บริการเว็บโฮสติ้งรายแรกในเมืองไทยที่เปิดให้บริการบนระบบคลาวด์อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2554 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าระบบแบบเดิม ๆ ที่มีใช้กันโดยทั่วไป ซึ่งทำให้บริการเว็บโฮสติ้งที่ไนน์เว็บมีความเสถียรและมีความเร็วยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม อีกทั้งยังทำให้การบริหารจัดการโครงสร้างเป็นไปได้โดยสะดวกและลดการใช้ทรัพยากรลงอย่างมีนัย

    การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญล่าสุดเกี่ยวกับคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud computing) ได้จุดประกายให้ไนน์เว็บเริ่มศึกษาและพัฒนาระบบคลาวด์ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเราได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในบริการเว็บโฮสติ้งแบบเดิม ๆ เราจึงตัดสินใจลงทุนเป็นจำนวนหลายล้านบาททั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และบุคลากร เพื่อให้เราสามารถให้บริการต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมมาเป็นระบบคลาวด์

เราเลือกใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ประสิทธิภาพสูงจากยี่ห้อชั้นนำ อาทิ Dell และ Sun พร้อมด้วยอุปกรณ์ Network จาก Cisco เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่เสถียรที่สุดในประเทศ และบริหารจัดการด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรงด้าน IT มากว่า 20 ปี และทีมงานวิศวกรจากในและต่างประเทศช่วยดูแลระบบคลาวด์ ความพร้อมเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุผลที่ลูกค้าจำนวนมากมั่นใจที่จะเลือกใช้บริการเว็บโฮสติ้งกับเรา

ระบบคลาวด์มี Resource Pool ขนาดใหญ่

    โฮสติ้งแบบเดิมจะถูกจำกัดด้วยจำนวนทรัพยาการ เช่น CPU, Memory, Storage ในเครื่องใดเครื่องหนึ่ง แต่เมื่อนำระบบคลาวด์เข้ามาใช้ ข้อจำกัดดังกล่าวจึงหมดไป เพราะคลาวด์จะมองทรัพยากรของทุก ๆ เครื่องอยู่ภายใต้ระบบจัดการของคลาวด์ทั้งหมด
    คลาวด์จะทำการกระจายการทำงานไปยังเครื่องทั้งหมดในคลาวด์ให้เฉลี่ยเท่า ๆ กัน และทำให้มีการใช้ Disk I/O น้อยลงโดยเปลี่ยนไปอาศัย Memory ที่มีจำนวนมากแทน ซึ่งช่วยให้การทำงานของเว็บโดยเฉลี่ยเร็วขึ้น เนื่องจากเครื่อง server แต่ละเครื่องมีการทำงานที่น้อยลงกว่าเดิม

เว็บโฮสติ้งบนคลาวด์จะไม่ล่มด้วยปัญหาจากฮาร์ดแวร์

    ในโฮสติ้งระบบเดิม ๆ แม้เราจะเลือกสรรค์อุปกรณ์ต่าง ๆ จากยี่ห้อที่ไม่ว่าจะดีเพียงใด ก็ใช่ว่าปัญหาด้าน Hardware จะหมดไป การเสียหายระหว่างการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น Harddisk, Power supply ฯลฯ จะกระทบต่อการใช้งานของเว็บบนเครื่องนั้น ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
    เมื่อนำระบบคลาวด์มาใช้งาน ปัญหาดังกล่าวถูกจัดการให้หมดไปด้วยระบบ High Availability (HA) โดยคลาวด์จะคอยตรวจสอบการทำงานของ OS และ Hardware โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการทำงานที่ผิดปกติ ระบบจะทำการ reboot VM ที่มีปัญหา หรือหากเป็นกรณีที่ Hardware เสีย เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ ระบบคลาวด์ก็จะทำการย้าย VM ไปทำงานบนเครื่องอื่น ๆ แทนโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการย้าย

เส้นทาง Network มีการทำสำรองทุกจุด

    จุดสำคัญจุดหนึ่งที่ระบบโฮสติ้งเดิม ๆ มักไม่เอื้ออำนวยต่อการป้องกันคือเส้นทาง Network ส่วนใหญ่เราจะพบว่าแต่ละเส้นทางมักมีเพียงสายสัญญาณเส้นเดียวเท่านั้น แต่บนระบบคลาวด์ การออกแบบได้คำนึงถึงจุดนี้เพื่อให้แต่ละเส้นทางมีเส้นทางสำรองกรณีเส้นทางหลักเสียหรือหนาแน่น อีกทั้งยังช่วยให้สามารถรับส่งข้อมูลได้ปริมาณที่มากขึ้นเมื่อมีความต้องการ

ระบบ Distributed Resource Scheduler (DRS)

    ระบบ DRS มีหน้าที่ในการตรวจสอบ คำนวณ และตัดสินใจ ว่าการทำงานของระบบในส่วนของ VM และ Storage มีส่วนใดที่จะสามารถถูกเคลื่อนย้าย เพื่อให้การทำงานของระบบมีค่าเฉลี่ยในทุก ๆ Server เท่า ๆ กัน ยกตัวอย่าง เช่น กรณีมี Server 3 เครื่องในระบบคลาวด์ โดยทั้ง 3 เครื่องมีการใช้งาน 40%, 30% และ 20% ตามลำดับ เมื่อ DRS พบว่า 2 Server แรกมีการทำงานหนักกว่าค่าเฉลี่ย (30%) ก็จะทำการเลือก VM (อาจจะ VM เดียวหรือหลาย VM) จากเครื่องที่ 1 ไปยังเครื่องที่ 3 เพื่อให้ทั้ง 3 เครื่องมีการใช้งาน 30% หรือใกล้เคียงกันที่สุด
    ระบบ DRS ยังมีการทำงานที่ช่วยจัดการ Storage ให้มีการใช้งานเฉลี่ยเท่า ๆ กันได้อีกด้วย อาทิ เมื่อ RAID ชุดหนึ่งมีการทำงานหนักจน Latency ขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ย หรือเหลือพื้นที่น้อยเกินไป ระบบ DRS ก็จะทำการย้ายข้อมูลบางส่วนไปยัง RAID ชุดอื่นที่ทำให้ค่าเฉลี่ยดีขึ้นบริษัท ไนน์เว็บ จำกัด ผู้ให้บริการระบบ คลาวด์ ระดับแนวหน้าของประเทศไทย มีบริการด้านคลาวด์ อาทิ คลาวด์เว็บโฮสติ้ง คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ คลาวด์เมล์ จดโดเมน co-location dedicated server SSL ฯลฯ
บริษัท ไนน์เว็บ จำกัด 100 ซอยพัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250 โทรศัพท์ 02-722-9080, 02-722-8905, 083-069-8795 info@nineweb.co.th