Nine Web

Thailand Premier Cloud Service Provider
ลูกค้านับพันรายยืนยันได้ถึงคุณภาพตลอด 19 ปีที่ผ่านมา

การแจ้งชำระเงิน (Payment Notification)

ท่านสามารถแจ้งการชำระเงินมายังบริษัทไนน์เว็บได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

โทรสาร (FAX)

FAX แฟ็กซ์หลักฐานการชำระเงิน (เช่น สลิป หรือใบนำฝาก) พร้อมระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าบริการหรือชื่อโดเมนและชื่อผู้โอน มาที่เบอร์ 02-722-7388 เราแนะนำให้ใช้วิธีนี้เพราะง่ายในการตรวจสอบและเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วที่สุด ทำให้สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านได้อย่างรวดเร็ว


อีเมล์ (E-mail)

Email ส่งอีเมล์หลักฐานการชำระเงินมาที่ support@nineweb.co.th โดยหลักฐานการชำระเงินให้ท่าน scan สลิป หรือใบนำฝาก แล้วแนบมากับอีเมล์พร้อมระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าบริการหรือชื่อโดเมนและชื่อผู้โอนมาพร้อมกันด้วย


โทรศัพท์ (Telephone)

Telephone ท่านสามารถแจ้งผ่านทางโทรศัพท์มาที่หมายเลข 02-722-9080 โดยจะมีเจ้าหน้าที่สอบถามรายละเอียดจากท่าน แต่วิธีนี้จะใช้เวลามากกว่าแบบอื่นเพราะจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกับที่มีการบันทึกไว้ที่ธนาคารอีกครั้งหนึ่ง

บริษัท ไนน์เว็บ จำกัด ผู้ให้บริการระบบ คลาวด์ ระดับแนวหน้าของประเทศไทย มีบริการด้านคลาวด์ อาทิ คลาวด์เว็บโฮสติ้ง คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ คลาวด์เมล์ จดโดเมน co-location dedicated server SSL ฯลฯ
บริษัท ไนน์เว็บ จำกัด 100 ซอยพัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250 โทรศัพท์ 02-722-9080, 02-722-8905, 083-069-8795 info@nineweb.co.th